Автоперевезення

Складські послуги

Торгівля паливом

Шановний учаснику

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»

(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 136, кімната 34; ідентифікаційний код 01884254)

Відповідно до положень ст. 61 Закону України «Про господарські товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення Загальних зборів учасників Товариства від 23.10.2015 року (Протокол № 2 від 23.10.2015 року) Виконавчий орган Товариства повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 09 листопада 2016 року о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 25, кім. 305.

 Порядок денний позачергових Загальних зборів учасників Товариства:

1.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.

2.Про підтвердження виведення (виключення) Учасника зі складу Учасників Товариства у зв’язку із відступленням належної їй частки в Статутному капіталі Товариства.

3.Про зміну складу Учасників Товариства у зв’язку з відступленням Учасником частки в статутному капіталі Товариства шляхом дарування.

4.Про виключення учасників з Товариства у зв’язку із невиконанням ними своїх обов’язків відповідно до Статуту Товариства та рішень Загальних зборів Учасників Товариства.

5.Про внесення додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства.

6.Про затвердження нового складу учасників та розподіл часток у Статутному капіталі Товариства у зв’язку із відступленням Учасниками часток у Статутному капіталі Товариства та виключенням Учасників з Товариства.

7.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

8.Про покладення обов’язку на Учасників щодо підписання Статуту Товариства.

9.Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства. 

Право на участь у зборах мають усі учасники Товариства. Для реєстрації на участь у зборах фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків, представники учасників фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Керівники юридичних осіб повинні представити документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи; документ, що підтверджує повноваження керівника на участь у зборах; документ, який посвідчує особу; проставити відбиток печатки (у разі наявності) при підписанні протоколу.

           З повагою,

Директор                                                                            Солдатенко О. М.До уваги Учасників

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»

(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 136, кімната 34; ідентифікаційний код 01884254)

Відповідно до положень ст. 61 Закону України «Про господарські товариства», п. 9.4. Статуту Товариства та рішення Загальних зборів учасників Товариства від 23.10.2015 року (Протокол № 2 від 23.10.2015 року), Виконавчий орган Товариства повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться 29 січня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 25, кім. 305.

Порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства: 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства. 2. Про обмеження повноважень директора Товариства на укладення від імені Товариства правочинів щодо нерухомого майна. 3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 4. Про покладення обов’язку на Учасників щодо підписання Статуту Товариства. 5. Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

Директор                                                                                                                Солдатенко О. М.ПОВІДОМЛЕННЯ

 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА» (ідентифікаційний код 01884254, місцезнаходження Товариства - 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 136, кімн. 34) повідомляє, що на підставі рішення позачергових Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА» від 23 жовтня 2015 року (протокол № 2 від 23 жовтня 2015 р.) внесено зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА», шляхом викладення його в новій редакції.

Відповідно до п. 5.1. п’ятого питання Порядку денного Загальних зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА» вирішено зобов’язати всіх учасників Товариства з’явитися для підписання та нотаріального засвідчення справжності підписів Учасників на новій редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА» до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Колесник Ольги Ігорівни, офіс якої знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, 56-А, 4 поверх, офіс 4.1, що відбуватиметься 26 листопада 2015 року з 10 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин.

Просимо з’явитися для підписання та нотаріального засвідчення справжності підписів Учасників на новій редакції Статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА» до офісу приватного нотаріуса у зазначене місце та час.

Для нотаріального засвідчення справжності підписів Учасників на Статуті Товариства фізичні особи - Учасники Товариства повинні представити документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Керівники юридичних осіб – Учасників Товариства повинні представити документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи, установчі документи юридичної особи (статут, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідку органу статистики, документ, який посвідчує особу керівника, та проставити відбиток печатки (у разі наявності).

Директор                                                     Солдатенко О. М.Шановний учаснику

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»

(місцезнаходження: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, 136, кімната 34; ідентифікаційний код 01884254)


      Відповідно до положень ст. 61 Закону України «Про господарські товариства» та Статуту Товариства, Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСБУДКООПЕРАЦІЯ» (місцезнаходження: 03115, м. Київ, просп. Перемоги, 136, оф.34 , ідентифікаційний код 32773884), що володіє часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 79 865 (сімдесят дев’ять тисяч вісімсот шістдесят п’ять) грн. 70 коп., що складає 91,5042 % відсотків від загального розміру Статутного капіталу Товариства, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться «23» жовтня 2015 року о 09 годині 15 хвилин за адресою: м. Київ, вул. М. Котельникова, буд. 25, кім. 305.

 Порядок денний позачергових загальних зборів учасників Товариства:

1.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства.

2.Про покладення обов’язків Голови Товариства на Виконавчий орган Товариства.

3.Про зміну складу Учасників Товариства у зв’язку з відступленням учасником частки в статутному капіталі Товариства шляхом дарування.

4.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

5.Про покладення обов’язку на Учасників щодо підписання Статуту Товариства.

6.Про державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства.

      Право на участь у зборах мають усі учасники Товариства. Для реєстрації на участь у зборах фізичні особи повинні надати документ, що посвідчує особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків, представники учасників фізичних осіб – довіреність, засвідчену нотаріально чи іншим чином згідно законодавства України. Керівники юридичних осіб повинні представити документ (витяг) про їх призначення (обрання) на посаду керівника юридичної особи; документ, що підтверджує повноваження керівника на участь у зборах; документ, який посвідчує особу; проставити відбиток печатки (у разі наявності) при підписанні протоколу.Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТАРА».

2. Код за ЄДРПОУ: 01884254.

3. Місцезнаходження: 03115, м. Київ, пр-кт Перемоги, 136, кімн. 34.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 450-73-09. 

5. Електронна поштова адреса: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:  http://www.ukrtara.com.ua

7. Вид особливої інформації: рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента.

II. Текст повідомлення

1. Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом перетворення: 25.07.2014 р.

2. Назва уповноваженого органу емітента, що прийняв це рішення, причини такого рішення: рішення прийнято Загальними зборами акціонерів від 25.07.2014 р. Організаційно-правова форма змінюється для зменшення видатків на утримання товариства, для підвищення оперативності прийняття рішень загальними зборами.

3. Спосіб припинення – перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

4. «За» прийняття рішення про перетворення проголосувало 1603414 голосів (100 %) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах); «проти» прийняття рішення про перетворення проголосувало 0 голосів (0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах).

5. ПАТ «УКРТАРА» перетворюється у ТДВ «УКРТАРА». Розподіл активів та зобов'язань не відбувається, ТДВ «УКРТАРА» буде правонаступником активів та зобов’язань свого правопопередника - ПАТ «УКРТАРА». Розмір статутного капіталу ТДВ «УКРТАРА» становитиме 87 281,00 грн., що відповідає зареєстрованому розміру статутного капіталу ПАТ «УКРТАРА».

6. Порядок та умови обміну акцій ПАТ «УКРТАРА» на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТАРА»: 

1) При здійсненні обміну акцій ПАТ «УКРТАРА» на частки у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА» розмір частки учасника у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА» буде дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали особі у статутному капіталі ПАТ «УКРТАРА» до перетворення в обмін на які їй було видано письмове зобов'язання. 

2) Обмін акцій ПАТ «УКРТАРА» на частки в статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА» здійснюється у два етапи: на першому етапі, який починається з 25 липня 2014 року та закінчується 25 серпня 2014 року, в обмін на акції ПАТ «УКРТАРА», акціонери отримують письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА». Для обміну акцій на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА» (далі - «Письмове зобов'язання»), акціонерами подаються поштою письмові заяви (далі - «Заява») на ім'я Голови комісії з припинення (реорганізації), за адресою: 03115, м. Київ, пр-кт Перемоги, 136, кімн. 34. Заява складається у довільній формі, із зазначенням: прізвища, ім'я, по батькові, паспортних даних, ідентифікаційного коду, домашньої адреси, кількості та загальної номінальної вартості акцій, якими володіє акціонер.

Заяви приймаються поштою протягом встановленого вище строку. У разі неподання акціонерами Товариства Заяв на обмін акцій на письмові зобов'язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА», Письмові зобов'язання будуть виписані таким акціонерам ПАТ «УКРТАРА» у встановлений для цього строк. На другому етапі, до дня державної реєстрації ТДВ «УКРТАРА» відбувається обмін Письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА», на підтвердження чого видається Свідоцтво про право власності на частку в ТДВ «УКРТАРА» Термін отримання документів щодо підтвердження права власності на частку у статутному капіталі ТДВ «УКРТАРА» не обмежується.

Голова Правління                                                    Солдатенко О.М.


Комерційна пропозиція

Публічне акціонерне товариство «Укртара» є правонаступником всіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «Укртара» заснованого відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна Украiни по м. Києву від 28 травня 1998 року Ns 311- BAT шляхом перетворення Державного автотранспортного підприємства „Укртара" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів цкраiни „Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства".


Реєстраційні послуги

Продаж активів

Бухгалтерські послуги